Regulamin

                            Regulamin

 

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 

Rezerwacja, opłaty za usługę i warunki płatności:

 1. Rezerwacji apartamentu i pokoi Klient może dokonywać on-line na stronie Willa Sandra, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 2. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu w ciągu 3 dni wpłaty zadatku należnej za pobyt.

 3. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

 4. W przypadku braku wpływu zadatku na konto bankowe w ciągu 7 dni, rezerwacja ulega anulowaniu.

 5. Pozostałą część należności za pobyt trzeba zapłacić na miejscu gotówka w dniu zameldowania.

 6. Należność z tytułu opłaty klimatycznej nie jest zawarta w cenie usługi i regulowana jest na miejscu GOTÓWKĄ.

 

Postanowienia ogólne

 1. Dokonując rezerwacji poprzez stronę internetową, e-mailem lub telefonicznie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy.

 2. Klient może zgłaszać w trakcie pobytu w wszelkie uwagi i żądania.

 3. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie i pokojach w czasie pobytu, Klient powinien niezwłocznie poinformować właścicieli. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.

 4. Przedmioty pozostawione przez Klienta po opuszczeniu apartamentu i pokoi mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres.

 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu apartamentu i pokoi. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.

 6. Klient, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu , pokoju zobowiązany jest pokryć w całości powstałą szkodę.

 7. Właściciel może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.

 8. Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice.

 

 

 

Obowiązki/kompetencje/procedury pobytu Klienta:

 1. Apartament i pokoje wynajmowane są na doby.

 2. Doba pobytu w apartamencie,pokoju trwa od godziny 15:00 do godziny 11.00 dnia następnego,  a możliwość wcześniejszego przyjazdu do apartamentu,pokoju przed godziną 15.00 należy uzgodnić z właścicelem.

 3. Zatrzymanie apartamentu bądz pokoju po godzinie 11.00 będzie traktowane, jako przedłużenie pobytu.

 4. Klient zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu, pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.

 5. Palenie w apartamentach ,pokojach jest całkowicie zabronione. Klient niestosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą PLN 100 za odświeżenie pomieszczeń.

 6. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament, pokój w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.

 7. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w apartamencie, pokoju ponad tę, która została określona, jako maksymalna na stronie internetowej bądź w formularzu rezerwacyjnym.

 8. W przypadku naruszenia zasad określonych w punkcie 8, właściciel jest uprawniony do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.

 9. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad, właściciel jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu, pokoju .

 10. Klient, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 7.00).

 11. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie, pokoju jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, właściciel może pobrać opłatę dodatkową w wysokości 100 zł.

 12. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu, pokoju  Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 250 zł za zakup i wymianę zamka.

 13. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie takim, jaki zastał po odebraniu kluczy. Do obowiązków Klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.

 14. Wynajęty apartament, pokój należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.

 

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji:

 

 1. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowo proponowanym terminie przez Klienta apartament nie został już zarezerwowany. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie.

 2. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), Właściciel uprawniony jest do potrącenia wpłaconego zadatku.

 3. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentów.

 4. Jeśli Klient odstępuje od umowy z własnej winy ponosi całkowity koszt rezerwacji.